+30 210 27 09 620 info@geotechnical.gr

Οι Δραστηριότητες της Εταιρείας

Eκπόνηση Μελετών

Γεωτεχνικές Μελέτες

Ορυγμάτων,

Επιχωμάτων,

Βραχώδη πρανή

Τοίχων,

Αντιστηρίξεων εκσκαφών,

Σηράγγων,

Σύνταξη φακέλου μελέτης,

ΠΠ. – ΦΑΥ – ΣΑΥ

Αποκαταστάσεων και σταθεροποιήσεων κατολισθήσεων

Θεμελιώσεων κτηριακών και άλλων εγκαταστάσεων,

Θεμελιώσεων γεφυρών,  

Ειδικών θεμελιώσεων

Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης

Βελτιώσεις εδάφους,

Εδαφοδυναμικές μελέτες,

Θεμελιώσεων οδοστρωμάτων

Φραγμάτων,

ΧΥΤΑ – ΧΔΑ, 

Λιμενικών έργων

Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες

Γεωλογικές μελέτες

  • έργων οδοποιίας και σιδηροδρομικών έργων Γεωλογικές μελέτες μεγάλων τεχνικών έργων (φραγμάτων, σηράγγων, γεφυρών κ.α.)
  • μεγάλων τεχνικών έργων (φραγμάτων, σηράγγων, γεφυρών κ.α.)
  • για την αντιμετώπιση εκδηλωμένων κατολισθήσεων

Γεωλογική έρευνα δανειοθαλάμων, αποθεσιοθαλάμων, λατομείων

Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας

Υδρογεωτεχνικές & Σεισμοτεκτονικές μελέτες

Προκαταρκτική, γεωλογική, υδρογεωλογική, τεκτονική διερεύνηση

για το σχεδιασμό αναπτυξιακών έργων

Υδρογεωλογικές μελέτες

  • για τις ανάγκες τεχνικών έργων
  • στα πλαίσια μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων
  • τεχνητού εμπλουτισμού

Γεωφυσικές έρευνες και μελέτες

για τη θεμελίωση τεχνικών έργων αλλά και έρευνες στα πλαίσια υδρογεωλογικών μελετών

Γεωφυσικές έρευνες

για τον εντοπισμό εγκοίλων, σπηλαίων, υφιστάμενων αγωγών και στοών

Ακαδημαϊκά – ερευνητικά έργα

Στατικές μελέτες τεχνικών και κτηριακών έργων

Στατικές μελέτες τεχνικών έργων: σηράγγων, τοίχων, γεφυρών

Στατικές μελέτες κτιριακών έργων

Προγραμματισμός, επίβλεψη, αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών

Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις στη ξηρά και στη θάλασσα

”Βαθιές

Επί τόπου δοκιμές: Πρεσσιομετρήσεις

Δοκιμαστικές φορτίσεις πλάκας, πασσάλων, αγκυρίων, κλπ.

Επί τόπου δοκιμές βραχομηχανικής

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων και προγραμμάτων 

και προγραμμάτων και ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Υπηρεσίες συμβούλου ειδικών έργων απορρύπανσης εδαφών και υπογείων υδάτων

Περιβαλλοντικοί έλεγχοι καταγραφής και αξιολόγησης ρύπανσης εδάφους/υπεδάφους και υπογείων υδάτων

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός ΧΥΤΑ

Ακαδημαϊκά – ερευνητικά έργα

Γεωτεχνικές Έρευνες ΤΕΕ

Γεωτεχνικές Έρευνες ΤΕΕ

Εμμ. Παπαδάκη 19, 

Νέο Ηράκλειο, 14121

Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 2709620

Fax: +30 210 2709625

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: 005577101000